Pimpinan

 

Rektor

Laksamana Muda TNI (Purn)
Dr.Ir. Sudirman, S.IP., SE., M.AP., M.H

Wakil Rektor I

Dr. Hj. Dian Mulawarmanti, drg., M.S.

Wakil Rektor II

Laksamana Pertama TNI (Purn)

Bambang Sucahyo, drg., Sp.Ort

Wakil Rektor III

Laksamana Pertama TNI (Purn)

Ir. Sudyantoro Hadi, M.Si (Han)